Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Somatuline AutoSolution 90 mg, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

Werkzame stof: LANREOTIDEACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

LANREOTIDE 246 mg/g
ATC: H01CB03 - Lanreotide
Hulpstoffen: AZIJNZUUR (E 260), GECONCENTREERD
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 26302
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 november 2002
Handelsvergunninghouder: IPSEN Farmaceutica B.V.
Taurusavenue 33b
2132 LS HOOFDDORP
Niet beschikbaar