Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Propecia 1 mg filmomhulde tabletten, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: FINASTERIDE 1 mg/stuk
ATC: D11AX10 - Finasteride
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460(i))
DOCUSAAT NATRIUM
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TALK (E 553b)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 27397
Procedurenummer: SE/H/0158/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 juni 2002
Handelsvergunninghouder: N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB OSS
Niet beschikbaar