Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Pamorelin 3,75 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, met verlengde afgifte.

Werkzame stof: TRIPTORELINEPAMOAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

TRIPTORELINE 3,75 mg/flacon
ATC: L02AE04 - Triptorelin
Hulpstoffen: CARMELLOSE NATRIUM (E 466)
MANNITOL (D-) (E 421)
MELKZUUR(D,L)-GLYCOLZUUR COPOLYMEER
POLYSORBAAT 80 (E 433)
STIKSTOF (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 33849
Procedurenummer: DE/H/0566/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 november 2006
Handelsvergunninghouder: IPSEN Farmaceutica B.V.
Taurusavenue 33b
2132 LS HOOFDDORP
Niet beschikbaar