Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Naglazyme, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie 1 mg/ml

Werkzame stof: GALSULFASE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/05/324
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 januari 2006
Niet beschikbaar