Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Finasteride Accord 5 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: FINASTERIDE
ATC: G04CB01 - Finasteride
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
LACTOSE 1-WATER
LAUROYLMACROGOLGLYCERIDEN
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 100578
Procedurenummer: NL/H/1149/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 31 maart 2009
Handelsvergunninghouder: Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV UTRECHT