Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Valdoxan 25 mg, filmomhulde tablet

Werkzame stof: AGOMELATINE 25 mg/stuk


Registratienummer: EU/1/08/499
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 februari 2009
Niet beschikbaar