Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Xolair 150 mg, oplossing voor injectie

Werkzame stof: OMALIZUMAB
Hulpstoffen: ARGININEHYDROCHLORIDE, (L-)
HISTIDINE, (L-)
HISTIDINEMONOHYDROCHLORIDE 1-WATER (L-)
POLYSORBAAT 20 (E 432)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE


Registratienummer: EU/1/05/319
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 februari 2009
Niet beschikbaar