Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Victoza 6 mg/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Werkzame stof:
  • LIRAGLUTIDE 6 mg/ml
Hulpstoffen:
  • DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
  • FENOL
  • NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
  • PROPYLEENGLYCOL (E 1520) 14 mg/ml
  • WATER VOOR INJECTIE
  • ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/09/529
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 juni 2009
Niet beschikbaar