Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Victoza 6 mg/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Werkzame stof: LIRAGLUTIDE


Registratienummer: EU/1/09/529
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 juni 2009
Niet beschikbaar