Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Zolpidemtartraat Teva 5 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: ZOLPIDEMTARTRAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
ZOLPIDEM
ATC: N05CF02 - Zolpidem
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 400
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 103724
Procedurenummer: NL/H/1585/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 06 april 2010
Handelsvergunninghouder: Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM