Zoeken

Terug naar resultaatlijst

EpiPen 0,3 mg auto-injector, oplossing voor injectie 0,3 mg/dosis

Werkzame stof: ADRENALINE
ATC: C01CA24 - Epinephrine
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 105054//32727
Land van herkomst: Verenigd Koninkrijk
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 juni 2009
Handelsvergunning houder: Euro Registratie Collectief B.V.
Van der Giessenweg 5
2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Niet beschikbaar