Zoeken

Terug naar resultaatlijst

EpiPen 0,3 mg auto-injector, oplossing voor injectie 0,3 mg/dosis

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS EPIPEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

EpiPen is een steriele oplossing voor injectie in een voorgevulde pen voor injectie in de spier (intramusculair) voor noodsituaties.

EpiPen (adrenaline) auto-injectoren zijn bedoeld voor de noodbehandeling van ernstige allergische reacties (anafylaxie) veroorzaakt door allergenen in bijvoorbeeld voedsel, geneesmiddelen, insectensteken of –beten en van ernstige allergische reacties (anafylaxie) in gang gezet door inspanning of door onbekende oorzaken.

EpiPen auto-injectoren zijn bedoeld voor onmiddellijke toediening aan patiënten waarvan is vastgesteld dat zij een verhoogd risico hebben op anafylaxie, inclusief individuen met een verleden van anafylactische reacties.

Symptomen die het begin van een extreme allergische reactie aankondigen zijn jeuk van de huid, huiduitslag (zoals bij netelroos), blozen, zwellen van de lippen, keel, tong, handen en voeten, hijgen, piepende ademhaling, misselijkheid, overgeven, buikkrampen en in sommige gevallen het verlies van bewustzijn.

Het medicijn in de auto-injector (de pen) is adrenaline en dit is een geneesmiddel met adrenerge werking.

EpiPen werkt rechtstreeks op het cardiovasculaire systeem (hart en bloedvaten) en respiratoire systeem (luchtwegen), en gaat de mogelijke dodelijke anafylactische effecten tegen door snel de bloedvaten te vernauwen, de spieren in de longen te ontspannen om het ademhalen te verbeteren, het zwellen van slijmvliezen tegen te gaan en de hartslag te stimuleren.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.4, 5.2 en 6.3:10 oktober 2019

Additioneel risicominimalisatie materiaal
Registratienummer: RVG 105054//32727
ATC: C01CA24 - Epinephrine
Land van herkomst: Verenigd Koninkrijk
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 juni 2009
Handelsvergunning houder: Euro Registratie Collectief B.V.
Van der Giessenweg 5
2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Niet beschikbaar