Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lyxumia 20 mcg, oplossing voor injectie in voorgevulde pen

Werkzame stof:
  • LIXISENATIDE 100 µg/ml
Hulpstoffen:
  • GLYCEROL 85 PER CENT (E 422)
  • METACRESOL
  • METHIONINE, (L-)
  • NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
  • NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
  • STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
  • WATER VOOR INJECTIE
  • ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/12/811
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 februari 2013
Niet beschikbaar