Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lyxumia 20 mcg, oplossing voor injectie in voorgevulde pen

Werkzame stof: LIXISENATIDE 100 µg/ml
Hulpstoffen: GLYCEROL 85 PER CENT (E 422)
METACRESOL
METHIONINE, (L-)
NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/12/811
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 februari 2013
Niet beschikbaar