Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Celecoxib CF 100 mg, capsules, hard

Werkzame stof: CELECOXIB
ATC: M01AH01 - Celecoxib
Hulpstoffen: CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GELATINE (E 441)
INDIGOKARMIJN (E 132)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
POVIDON K 30 (E 1201)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Capsule, hard
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 112342
Procedurenummer: DE/H/3685/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 03 maart 2014
Handelsvergunning houder: Centrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Niet beschikbaar