Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Relvar Ellipta 184 mcg/22 mcg inhalatiepoeder, voorverdeeld

Werkzame stof: FLUTICASONFUROAAT
VILANTEROLTRIFENATAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
VILANTEROL
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)


Registratienummer: EU/1/13/886
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 november 2013
Niet beschikbaar