Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Relvar Ellipta 184 mcg/22 mcg inhalatiepoeder, voorverdeeld

Werkzame stof: FLUTICASONFUROAAT 200 µg/dosis
VILANTEROLTRIFENATAAT 40 µg/dosis SAMENSTELLING overeenkomend met
VILANTEROL 25 µg/dosis
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)


Registratienummer: EU/1/13/886
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 november 2013
Niet beschikbaar