Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Anoro Ellipta 55 microgram/22 microgram inhalatiepoeder, voorverdeeld

Werkzame stof: UMECLIDINIUMBROMIDE
VILANTEROLTRIFENATAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
VILANTEROL
Hulpstoffen: LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/14/898
Datum verstrekking handelsvergunning: 08 mei 2014
Niet beschikbaar