Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lenzetto 1,53 mg/dosis, spray voor transdermaal gebruik, oplossing

Werkzame stof: ESTRADIOL 0,5-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
ESTRADIOL
ATC: G03CA03 - Estradiol
Hulpstoffen: ETHANOL 96 %
OCTISALAAT
Farmaceutische vorm: Systeem voor transdermaal gebruik
Toedieningsweg: Transdermaal gebruik


Registratienummer: RVG 114597
Procedurenummer: HU/H/0361/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 november 2015
Handelsvergunninghouder: Gedeon Richter Plc.
Gyömröi út 19-21
1103 BUDAPEST (HONGARIJE)
Niet beschikbaar