Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Saxenda 6mg/ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: LIRAGLUTIDE
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
FENOL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520) 14 mg/ml
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/15/992
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 maart 2015
Niet beschikbaar