Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Intuniv 2 mg tabletten met verlengde afgifte

Werkzame stof: GUANFACINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
GUANFACINE


Registratienummer: EU/1/15/1040
Datum verstrekking handelsvergunning: 17 september 2015
Niet beschikbaar