Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Intuniv 4 mg tabletten met verlengde afgifte

Werkzame stof: GUANFACINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
GUANFACINE
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHACRYLZUUR (1:1)
CROSPOVIDON (E 1202)
FUMAARZUUR (E 297)
GLYCEROLDIBEHENAAT
HYPROMELLOSE, type 2208 (Release controlling polymer), K4M (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
LACTOSE 1-WATER
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
POVIDON (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)


Registratienummer: EU/1/15/1040
Datum verstrekking handelsvergunning: 17 september 2015
Niet beschikbaar