Zoeken

Terug naar resultaatlijst

OxyGrindeks 5 IE/ml, concentraat voor oplossing voor infusie; oplossing voor injectie

Werkzame stof: OXYTOCINE
ATC: H01BB02 - Oxytocin
Hulpstoffen: AZIJNZUUR (E 260), GECONCENTREERD
CHLOORBUTANOL 0.5-WATER
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie, Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 115541//03714
Land van herkomst: Litouwen
Datum verstrekking handelsvergunning: 08 januari 2015
Handelsvergunning houder: B-Medical B.V.
Splinterlaan 156A
2352 SM LEIDERDORP
Niet beschikbaar