Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ezetimibe Accord 10 mg tabletten

Werkzame stof: EZETIMIB
ATC: C10AX09 - Ezetimibe
Hulpstoffen: CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
POVIDON K 30 (E 1201)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 117229
Procedurenummer: ES/H/0329/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 juni 2016
Handelsvergunninghouder: Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV UTRECHT
Niet beschikbaar