Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Parsabiv 2.5 mg oplossing voor injectie

Werkzame stof: ETELCALCETIDEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met

ETELCALCETIDE
Hulpstoffen: BARNSTEENZUUR (E 363)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/16/1142
Datum verstrekking handelsvergunning: 11 november 2016
Niet beschikbaar