Zoeken

Terug naar resultaatlijst

FSME-IMMUN 0,5 ml, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

Werkzame stof: GEÏNACTIVEERD TEKENMENINGO-ENCEFALITIS VIRUS ANTIGEEN, Neudörflstam
ATC: J07BA01 - Encephalitis, Tick Borne, Inactivated, Whole Virus
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE GEL SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
HUMAAN ALBUMINE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMCHLORIDE
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 118487//30109
Land van herkomst: België
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 mei 2016
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar