Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Tivicay 25 mg, filmomhulde tablet

Werkzame stof: DOLUTEGRAVIR NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met
DOLUTEGRAVIR


Registratienummer: EU/1/13/892
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 februari 2017
Niet beschikbaar