Zoeken

Terug naar resultaatlijst

XELJANZ 5 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: TOFACITINIBCITRAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
TOFACITINIB
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
TITAANDIOXIDE (E 171)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/17/1178
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 maart 2017
Niet beschikbaar