Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Trimbow 87 microgram/5 microgram/9 microgram aërosol, oplossing

Werkzame stof: BECLOMETASONDIPROPIONAAT 0-WATER
FORMOTEROLFUMARAAT 2-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
FORMOTEROL
GLYCOPYRRONIUMBROMIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
GLYCOPYRRONIUM


Registratienummer: EU/1/17/1208
Datum verstrekking handelsvergunning: 17 juli 2017
Niet beschikbaar