Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Shingrix, poeder en suspensie voor suspensie voor injectie

Werkzame stof: RECOMBINANT VARICELLA ZOSTER VIRUS GLYCOPROTEINE E-ANTIGEEN
Hulpstoffen: 3-O-DESACYL-4'-MONOFOSFORYL LIPIDE A
CHOLESTEROL
DIKALIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
DIOLEOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
QS-21
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/18/1272
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 maart 2018
Niet beschikbaar