Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Steglatro 5 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: ERTUGLIFLOZINE-L-PYROGLUTAMINEZUUR SAMENSTELLING overeenkomend met
ERTUGLIFLOZINE
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TITAANDIOXIDE (E 171)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/18/1267
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 maart 2018
Niet beschikbaar