Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Bevespi Aerosphere 7,2 micrograms/5,0 micrograms, Aërosol, suspensie

Werkzame stof: FORMOTEROLFUMARAAT 2-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
FORMOTEROL
GLYCOPYRRONIUMBROMIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
GLYCOPYRRONIUM
Hulpstoffen: 1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
CALCIUMCHLORIDE 2-WATER (E 509)
NORFLURAAN


Registratienummer: EU/1/18/1339
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 december 2018
Niet beschikbaar