Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lyumjev 100 eenheden /ml Junior KwikPen oplossing voor injectie in voorgevulde pen

Werkzame stof: INSULINE LISPRO
Hulpstoffen: GLYCEROL (E 422)
MAGNESIUMCHLORIDE 6-WATER (E 511)
METACRESOL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
TREPROSTINIL NATRIUM
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER VOOR INJECTIE
ZINKOXIDE
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1422
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 maart 2020
Niet beschikbaar