Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Insuline aspart Sanofi 100 eenheden/ml oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Werkzame stof: INSULINE ASPART 100 IE/ml
Hulpstoffen: FENOL
METACRESOL
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 20 (E 432)
WATER VOOR INJECTIE
ZINKDICHLORIDE 0-WATER
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/20/1447
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 juni 2020
Niet beschikbaar