Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Voltaren K 25 mg, omhulde tabletten

Werkzame stof: DICLOFENAC KALIUM
ATC: M01AB05 - Diclofenac
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
POVIDON (E 1201)
SACCHAROSE
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TRICALCIUMFOSFAAT
Farmaceutische vorm: Omhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 13244
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 juni 1989
Handelsvergunning houder: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ ZEIST
Niet beschikbaar