Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Leustatin, concentraat voor infusievloeistof 1 mg/ml

Werkzame stof: CLADRIBINE
ATC: L01BB04 - Cladribine
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 7-WATER (E 339)
FOSFORZUUR (E 338)
NATRIUMCHLORIDE
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 16844
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 februari 1995
Handelsvergunning houder: Janssen-Cilag B.V.
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS BREDA
Niet beschikbaar