Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Muse 250, stift voor urethraal gebruik 250 µg

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Muse en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Muse bevat alprostadil in een inbrengbuis. Alprostadil is identiek aan een stof genaamd prostaglandine E1 (PGE1), die het lichaam zelf produceert. De inbrengbuis wordt gebruikt om alprostadil in uw penis te brengen. Het werkt doordat de bloedvaten wijder worden gemaakt en de bloedtoevoer toeneemt.

Muse wordt gebruikt:
 Om u te helpen om een erectie te krijgen en in stand te houden, wanneer u onvoldoende PGE1 heeft.

 Door uw arts om te onderzoeken of u lijdt aan impotentie.

Muse mag niet worden gebruikt door vrouwen en kinderen.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Registratienummer: RVG 23474
Procedurenummer: UK/H/0272/002
ATC: G04BE01 - Alprostadil
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 09 februari 1999
Handelsvergunning houder: Mylan Healthcare B.V.
Krijgsman 20
1186 DM AMSTELVEEN
Niet beschikbaar