Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Kinderparacetamol HTP zetpill 120 mg, zetpillen

Werkzame stof: PARACETAMOL
ATC: N02BE01 - Paracetamol
Hulpstoffen: HARD VET
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Zetpil
Toedieningsweg: Rectaal gebruik


Registratienummer: RVG 24202
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 maart 1999
Handelsvergunning houder: Healthypharm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN-LEUR
Niet beschikbaar