Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Tramadol HCl capsule CF 50 mg, capsules

Werkzame stof: TRAMADOLHYDROCHLORIDE
ATC: N02AX02 - Tramadol
Hulpstoffen: CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
GELATINE (E 441)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Capsule, hard
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 27163
Procedurenummer: DE/H/0282/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 maart 2003
Handelsvergunning houder: Centrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Niet beschikbaar