Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Tramadol HCl capsule CF 50 mg, capsules

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Tramadol HCl capsule CF 50 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?


Tramadol – de werkzame stof in Tramadol HCl capsule CF 50 mg – is een pijnstiller die behoort tot de klasse van de opioïden die inwerken op het centrale zenuwstelsel. Het verlicht pijn door in te werken op bepaalde zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen.

Tramadol HCl capsule CF 50 mg wordt gebruikt voor:
 behandeling van matige tot ernstige pijn. Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken: 4.4 t/m 4.6 en 5.2: 5 juli 2018

Registratienummer: RVG 27163
Procedurenummer: DE/H/0282/001
ATC: N02AX02 - Tramadol
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 maart 2003
Handelsvergunning houder: Centrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Niet beschikbaar