Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Furosemide Aurobindo 20 mg, tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Geneesmiddelengroep
Furosemide is een diureticum (plasmiddel). Het bevordert de water-en zoutuitscheiding via de urine.

Gebruiken bij
 oedeem (vochtophoping in het weefsel) als gevolg van hart-, lever-of
nieraandoeningen;
 vochtophoping in de longen (longoedeem);
 verhoogde bloeddruk (hypertensie), waarbij de bloeddruk licht of matig verhoogd is; bij ernstige verhoogde bloeddruk is een gecombineerde behandeling met andere bloeddrukverlagende middelen aan te bevelen;
 plotseling teveel calcium in het bloed (acute hypercalciëmie).

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.4 en 4.8: 1 december 2017 1117.4v.RS

Registratienummer: RVG 28303=10185
ATC: C03CA01 - Furosemide
Datum verstrekking handelsvergunning: 05 november 2002
Handelsvergunning houder: Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN BAARN
Niet beschikbaar