Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Salbutamol Sandoz aërosol 100 microgram/dosis, aërosol, suspensie

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS SALBUTAMOL SANDOZ EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?


Salbutamol Sandoz wordt gebruikt voor de behandeling van ademhalingsproblemen als gevolg van de volgende ziekten:
 astma

 chronische obstructieve longziekte (COPD), waaronder

- chronische bronchitis

- emfyseem

Salbutamol Sandoz wordt daarnaast gebruikt ter voorkoming van astmatische klachten veroorzaakt door:
 lichaamsbeweging of

 uitlokkende factoren zoals huisstof, pollen, katten, honden en sigarettenrook

Dit middel verwijdt de luchtwegen, zodat de lucht er gemakkelijker doorheen kan stromen. Dit middel dient vooral gebruikt te worden om de symptomen te verlichten en niet als de belangrijkste behandeling.
Salbutamol Sandoz is bestemd voor gebruik bij volwassenen, jongeren en kinderen van 4 tot 11 jaar.


Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 en 6.5: 20 juni 2019

Registratienummer: RVG 34424
Procedurenummer: SE/H/0601/001
ATC: R03AC02 - Salbutamol
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 september 2009
Handelsvergunning houder: Sandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE