Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Tetracycline HCL CF 250 mg, harde capsules

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Tetracycline HCl CF 250 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

2 Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn*
3. Hoe gebruikt u dit middel*
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel*
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie


1. Wat is Tetracycline HCl CF 250 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt*

Tetracycline behoort tot de groep van antibacteriële geneesmiddelen die de groei van bepaalde soorten bacteriën remmen.

Tetracycline HCl CF 250 mg wordt gebruikt bij ontstekingen veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor tetracycline zoals:
. ontsteking van de luchtwegen

. ontsteking van de urinewegen

. huidontsteking

. keel-, neus- en oorontsteking

. oogontsteking

. ontsteking van de darmen

. ontsteking van de geslachtsorganen

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Registratienummer: RVG 53163
ATC: J01AA07 - Tetracycline
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 april 1992
Handelsvergunning houder: Centrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Niet beschikbaar