Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Tetracycline HCL CF 250 mg, harde capsules

Werkzame stof: TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE
ATC: J01AA07 - Tetracycline
Hulpstoffen: CHINOLINEGEEL (E 104)
ERYTHROSINE (E 127)
GELATINE (E 441)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Capsule, hard
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 53163
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 april 1992
Handelsvergunning houder: Centrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Niet beschikbaar