Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Doxycycline Apotex disper 100 mg, tabletten

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Doxycycline Apotex (disper) 100 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Doxycycline Apotex (disper) 100 mg is geïndiceerd voor de behandeling van infecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor de behandeling met doxycycline, bij volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Doxycycline Apotex (disper) 100 mg kan door uw arts worden voorgeschreven bij infecties van de ademhalingswegen, de urinewegen, de geslachtsorganen, het oog of het maagdarmkanaal. Doxycycline Apotex (disper) 100 mg kan ook worden voorgeschreven bij infecties met griepachtige verschijnselen (Q koorts, Rickettsiosis/Vlektyfus), bij de behandeling van malaria of (jeugd)puistjes (acne).

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubriek 4.2, 4.3, 4.4 en 4.8: 31 mei 2018

Registratienummer: RVG 56951
ATC: J01AA02 - Doxycycline
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 november 1988
Handelsvergunning houder: Apotex Europe BV
Archimedesweg 2
2333 CN LEIDEN
Niet beschikbaar