Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Doxycycline Apotex disper 100 mg, tabletten

Werkzame stof: DOXYCYCLINE 1-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met

DOXYCYCLINE 0-WATER
ATC: J01AA02 - Doxycycline
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Dispergeerbare tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 56951
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 november 1988
Handelsvergunning houder: Apotex Europe BV
Archimedesweg 2
2333 CN LEIDEN
Niet beschikbaar