Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Procoralan 5 mg, filmomhulde tablet

Werkzame stof: IVABRADINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met

IVABRADINE


Registratienummer: EU/1/05/316
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 oktober 2005
Niet beschikbaar