Zoeken

Cyress 20, 20 mg capsules met gereguleerde afgifte

Werkzame stof: BARNIDIPINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
BARNIDIPINE
ATC: C08CA12 - Barnidipine
Hulpstoffen: CARMELLOSE (E 466)
ETHANOL, GEDENATUREERD MET METHANOL
ETHYLCELLULOSE (E 462)
GELATINE (E 441)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SACCHAROSE
SCHELLAK GLAZE, GEDEELTELIJK VERESTERD
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZWARTE INKT
Farmaceutische vorm: Capsule met gereguleerde afgifte, hard
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 20555
Procedurenummer: NL/H/0197/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 juni 1999
Handelsvergunning houder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD