Zoeken

Avaxim, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit 160U/0,5 ml

Werkzame stof: HEPATITIS A VIRUSANTIGEEN, GEINACTIVEERD
ATC: J07BC02 - Hepatitis A, Inactivated, Whole Virus
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE, GEHYDRATEERD, VOOR ADSORPTIE
ETHANOL
FENOXYETHANOL
FORMALDEHYDE
MULTI-COMPONENT MEDIUM 199
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 20983
Procedurenummer: SE/H/1880/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 maart 1997
Handelsvergunning houder: Sanofi Pasteur Europe
2 Avenue Pont Pasteur
69007 LYON (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar