Zoeken

Zomig-2,5, filmomhulde tabletten 2,5 mg

Werkzame stof: ZOLMITRIPTAN 2,5 mg/stuk
ATC: N02CC03 - Zolmitriptan
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 0-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 31917
Procedurenummer: SE/H/0128/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 april 2007
Handelsvergunninghouder: Grünenthal B.V.
De Corridor 21K
3621 ZA BREUKELEN
Niet beschikbaar