Zoeken

Zomig-2,5, filmomhulde tabletten 2,5 mg

Werkzame stof:
  • ZOLMITRIPTAN 2,5 mg/stuk
ATC: N02CC03 - Zolmitriptan
Hulpstoffen:
  • CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460(i))
  • HYPROMELLOSE (E 464)
  • IJZEROXIDE GEEL (E 172)
  • LACTOSE 0-WATER
  • MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
  • NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
  • POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
  • TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 31917
Procedurenummer: SE/H/0128/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 april 2007
Handelsvergunninghouder: Grünenthal B.V.
De Corridor 21K
3621 ZA BREUKELEN
Niet beschikbaar