Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Triaxis, suspensie voor injectie

Werkzame stof: DIFTERIETOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD 4 >= IE/ml
PERTACTINE (69KD Buitenmembraan Proteine) 6 µg/ml
PERTUSSIS AGGLUTINOGENEN, FIMBRIALE TYPE 2 en 3, GEADSORBEERD 10 µg/ml
PERTUSSIS, FILAMENTEUS HAEMAGGLUTININE, GEADSORBEERD 10 µg/ml
PERTUSSISTOXOÏDE, GEINACTIVEERD, GEADSORBEERD 5 µg/ml
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD 40 >= IE/ml
ATC: J07AJ52 - Pertussis, Purified Antigen, Combinations With Toxoids
Hulpstoffen: ALUMINIUMFOSFAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
FENOXYETHANOL
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 105801
Procedurenummer: DE/H/1933/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 maart 2010
Handelsvergunninghouder: Sanofi Pasteur Europe
2 Avenue Pont Pasteur
69007 LYON (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar