Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Zostavax, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Werkzame stof: LEVEND VERZWAKT VARICELLAVIRUSVACCIN, stam OKA geproduceerd in Humaan diploïde cellijn MRC5 19400 >= p.f.u./flacon
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
GELATINE, GEHYDROLYSEERD, AFKOMSTIG VAN VARKEN
KALIUMCHLORIDE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMGLUTAMAAT 1-WATER (E 621)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SACCHAROSE
UREUM (E 927B)
WATER VOOR INJECTIE


Registratienummer: EU/1/06/341
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 mei 2006
Niet beschikbaar