Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Tepadina 15 mg, poeder voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: THIOTEPA
Hulpstoffen: STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)


Registratienummer: EU/1/10/622
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 maart 2010
Niet beschikbaar