Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Omnipaque 140 mg I/ml, injectievloeistof

Werkzame stof:
  • IOHEXOL 302 mg/ml SAMENSTELLING overeenkomend met JODIUM (MOLECULAIR) 140 mg/ml
ATC: V08AB02 - Iohexol
Hulpstoffen:
  • DINATRIUMCALCIUMEDETAAT, GEHYDRATEERD (E 385)
  • TROMETAMOL
  • WATER, GEZUIVERD
  • ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 11768
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 januari 1987
Handelsvergunninghouder: GE Healthcare B.V.
De Rondom 8
5612 AP EINDHOVEN
Niet beschikbaar