Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Esketamine Kalceks 5 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie

Werkzame stof: ESKETAMINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
ESKETAMINE
ATC: N01AX14 - Esketamine
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie, Oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik, Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 127511
Procedurenummer: LV/H/0169/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 08 februari 2021
Handelsvergunninghouder: AS Kalceks
Krustpils iela 71E
1057 RIGA (LETLAND)
Niet beschikbaar